ВСУ зажали войска РФ в районе Лимана в клещи https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
Инфа — 100%
+ 2